Audiodrom

audiodrom

Primenjena autorska muzika, Audio reklame, Džinglovi, Radio (autorske audio forme kratkog i dugometražnog formata-kulturnog, umetničkog, informativnog i zabavnog karakera) Postprodukcija zvuka (podizvođačka delatnost).