WUPPS

wupps

WUPPS simbolički predstavlja zagrevanje odnosa izmedju mladih ljudi iz tri zemlje.

U okviru projekta biće realizovane dve medjunarodne omladinske razmene, po jedna u Holandiji i Srbiji, kao i nekoliko lokalnih dogadjaja u ove dve zemlje i u Finskoj.

Neformalna edukacija, kreativan praktičan rad i multikulturalno učenje su glavni elementi koji oslikavaju WUPPS…

Projekat je podžala Nacionalna Agencija za mlade Kraljevine Holandije.

Više informacija na sajtu o projektima iz Programa ERASMUS +.

Opšta prava i Obaveze volontera

Mlada osoba može mnogo toga da dobije volontirajući u stranoj zemlji. Živeći i radeći u drugačijoj sredini, volonteri/ke upoznaju sami/e sebe i, istovremeno, uče kako da se prilagode drugoj kulturi, i stiču nove veštine.

Volonterski projekti imaju značaja i za lokalnu zajednicu, koja je volontera/ku ugostila. Nije predviđeno da u organizaciji-domaćinu volonteri/ke zamenjuju zaposlene, već da oni svojim angažmanom doprinesu dobrobiti same organizacije i ljudi koji su u njen rad uključeni i njime obuhvaćeni kao ciljna/e grupa/e. Nastavi sa čitanjem Opšta prava i Obaveze volontera

EVS – Evropski Volonterski Servis

Udruženje Svetlost je dobilo akreditaciju da može slati volontere u okviru EVS -programa.

Program daje mladima mogućnost da, kao volonteri/ke, žive i rade u drugim zemljama tokom najviše 12 meseci. Otvoren je za sve mlade, uzrasta od 18-30 godina, bez obzira na njihovo obrazovanje i prethodno iskustvo. Nastavi sa čitanjem EVS – Evropski Volonterski Servis

Umetnost i multimediji kao instrument za uključivanje mladih u borbu protiv siromaštva

Glavni cilj ovog projekta je da učesnici steknu kapacitete za korišćenje umetnosti i multimedija kao instrumenata za uključivanje mladih u projekte koji za cilj imaju borbu protiv siromaštva.

Primarana ciljna grupa su grup lideri i omladinski radnici. Učesnici će razviti veštine za uključivanje mladih ljudi u njihovim zajednicama i razvijanje kapaciteta da zajedno sa njima organizuju nove kvalitetne projekte u borbi protiv siromaštva, u okviru programa Mladi u akciji i na lokalnom nivou.

Učestvovala su po tri predstavnika organizacija iz 8 evropskih zemalja:

  • Udruženje Svetlost, Šabac, Srbija;
  • Asociatia Together Romania, Rumunija;
  • Zdravo da ste, BIH;
  • Beyond Barriers Association, Albanija;
  • gKJHG “Roter Baum”mbH, Nemačka;
  • 3pontos – Arte, Ambiente, Cultura, Portugal;
  • Secours Populaire Wallonie – Bruxelles asbl, Belgija i
  • Tabu – Vukovar, Hrvatska.

Donator EACEA