EVS – Evropski Volonterski Servis

Udruženje Svetlost je dobilo akreditaciju da može slati volontere u okviru EVS -programa.

Program daje mladima mogućnost da, kao volonteri/ke, žive i rade u drugim zemljama tokom najviše 12 meseci.

Otvoren je za sve mlade, uzrasta od 18-30 godina, bez obzira na njihovo obrazovanje i prethodno iskustvo.

Više informacija na našoj stranici o EVS -u.