Ljudi

ljudi

Ljudi su naša najveća snaga i kapital. U svakodnevnom radu oslonjeni smo na aktivno učešće velikog broja saradnika, volontera i prijatelja.

Povezuju nas slična interesovanja, znanje i želja da aktivno timski radimo na kreiranju društva baziranog na principima tolerancije, humanizma i pozitivnih vrednosti.

Gordana Mandić Radosavljević

Projektni menadžer i trener

+381 (0)63 82 89 342
gordanamandicradosavljevic@gmail.com

    Vojislav Radosavljević

    Trener i projektni menadžer

    +381 (0)62 641 274
    radosavljevic.voja@gmail.com