Platforma

Vojislav Radosavljević

Projektni koordinator i omladinski radnik
Jedan od osnivača organizacije 2001. godine. Učestvovao u pripremi i realizaciji preko 100 projekata, na različitim pozicijama i poslovima. Jedna od najvažnijih uloga mu je da bude levak za ideje.