Aktivizam u lokalnoj zajednici

Lokalni-projekti-i-akcije

Aktivizam u lokalnoj zajednici je jedan od naših prioriteta.

Do sada smo realizovali veliki broj akcija koje su usmerene ka osnaživanju mladih i otvaranju prostora za njihovu kreativnost, uz pomoć različitih vidova umetnosti.
Teme kojima se bavimo su širokog dijapazona (održivi razvoj, tolerancija, nenasilna komunikacija, inkluzija…), u skladu sa interesovanjem i mogućnostima naših učesnika. Podržavamo mlade umetnike i kreativne aktivne pojedince.

Više o realizovanim projektima možete pogledati ovde