Job Info Centar

Sve usluge JOB INFO CENTRU ŠABAC su osmišljene da budu zanimljive, inspirativne i korisne. Možeš da izabereš realno ili digitalno okruženje I da se upoznaš sa razičitim zanimanjima, pa čak u virtuelnoj realnosti da probaš da zavariš dva metala uz pomoć virutelnog instruktora.

U virtualnom zavarivanju, impresivno okruženje smješta korisnika u različite procese zavarivanja, položaje spojeva i druge situacije s kojima se mogu susresti na poslu.

JOB INFO CENTAR pruža usluge:

UČENICIMA (individualno) ili grupno u školama kao partnerima u implementaciji

 • Informisanje o mogućnostima daljeg obrazovanja i usavršavanja
 • Informisanje o zanimanjima i profesijama
 • Informisanje o stipendijama, nagradnim konkursima i putovanjima
 • Pomoć prilikom prijavljivanja na različite programe (od stipendija za letnju školu do naučnih konferencija)
 • Saveti iz prve ruke: susret poslodavaca đaka i studenata, razgovor i predstavljanje kompanije, kako bi pomogli đacima, studentima i nezaposlenima da bolje razumeju svet poslovanja i kulturu poslovanja različitih kompanija i da savladaju veštine neophodne za organizovanje i uspešno vođenje sopstvene karijere.

Školama nudimo ove radionice:

Samoprocena kompetencija

Intervju sa poslodavcem i kako napisati cv

Rodna perspektiva u izboru zanimanja

 • Informisanje o zanimanjima i profesijama, poslodavcima i aktuelnim slobodnim radnim mestima
 • Savremene tehnike traženja posla
 • Individualno savetovanje prilikom donošenja odluka relevantnih za razvoj karijere

NEZAPOSLENIMA

 • Radionice na temu pisanja cv, pripreme motivacionog i propratnog pisma
 • Priprema za prvi susret sa poslodavcem, simulacija intervjua
 • Radionice za aktivno traženje posla

POSLODAVCIMA

• Oglašavanje vašeg konkursa za posao

• Podrška i pomoć u koncipiranju, pripremi i realizaciji programa, obuka i treninga u vašoj kompaniji

• Pomoć pri prikupljanju prijava i selekcija kandidata

• Predselekcija kandidata i organizovanje intervjua sa kandidatima

Kojih je 5 koraka karijernog savetovanja?

KORAK 1:

SAMOPROCENA.

Procena interesovanja, vrednosti i interesovanja da biste razvili razumevanje svojih tehničkih i mekih veština.

KORAK 2:

IDENTIFIKOVAJTE I ISTRAŽITE OPCIJE.

KORAK 3:

PROCENA I PRIORITET.

KORAK 4:

DELUJTE I ISPROBAJTE OPCIJE…

KORAK 5:

RAZMISLITE I PONOVNO PROCENITE.

Srbija je potpisala protokol o saradnji na programu Garancije za mlade

Šta su “Garancije za mlade”?

Garancije za mlade (Youth Guarantee) predstavljaju političku obavezu svih vlada država članica Evropske unije da obezbede svim mladim ljudima (do 30 godina) kvalitetnu ponudu za:

 • zapošljavanje
 • nastavak obrazovanja
 • praksu ili
 • obuku

Nezaposlenost kao jedan od izazova sa kojim se kao mladi ljudi često susrećemo nije problem koji muči samo našu ekonomiju. Ovaj problem je bio prisutan u većini razvijenijih zapadnoevropskih država, sve dok u jednom trenutku nije postalo jasno da bi trebalo pronaći sistemsko rešenje za njega.

Potreba za merama koje bi mogle da pomognu mladima da što lakše prebrode prelazni period nakon završenog školovanja ili gubitka posla je postojala i ranije, ali je u obliku preporuke Evropske komisije koju je Evropski savet usvojio u aprilu 2013. godine dobila svoj institucionalni oblik – u obliku političke obaveze.

Pre nego što su Garancije za mlade počele da se primenjuju širom zemalja EU, procenat nezaposlenosti mladih je iznosio 24%. Ove brojke su podstakle donosioce odluka da pronađu rešenje za ovaj problem.

Faza primene za implementaciju programa Garancija su:

Faza 1: Planovi za realizaciju garancija za mlade

Faza 2: Priprema – jačanje kapaciteta zainteresovanih strana i državnih organa, stavljanje resursa na raspolaganje, unapređeni mehanizmi i sistemi, studije opravdanosti i tehničke studije

Faza 3: Faza pilotiranja – namenjena testiranju mera koje su planirane za nove grupe pripadnika NEET populacije, koji su identifikovani kroz program rada na terenu u izabranom broju lokalnih samouprava

Faza 4: Postepeno uvođenje u punu primenu – na osnovu evaluacije pilot faze, treba izvršiti izmene plana za realizaciju garancija za mlade i započeti s njegovom punom realizacijom

Nakon ovako postavljenih faza, potrebno je da program podrške koji bi mladi dobili kroz Garanciju za mlade prođe i svoju pilot fazu. Ne preostaje ništa drugo nego da istražujemo, informišemo se, saznajemo i razgovaramo o prednostima ovakvog programa.

Da li se možda još uvek pitaš zbog čega bi trebalo da ti bude važno da u našoj zemlji bude dostupno korišćenje programa podrške Garancije za mlade?

Zato što nijedna mlada osoba ne bi trebalo da se nađe u situaciji da nakon završenog školovanja nema opcije za dalje napredovanje – bilo da se radi o pronalaženju prvog posla, stažiranju,  dodatnom školovanju (tj. usavršavanju). Cilj programa Garancija za mlade je da obezbedi da prelazni period između završetka škole i prvog posla budu što lakši i što kraći, ali i da istovremeno podrži integraciju tržišta rada i osigura da nijedna mlada osoba nije izostavljena.