EVS – Evropski Volonterski Servis

Udruženje Svetlost je dobilo akreditaciju da može slati volontere u okviru EVS -programa. Program daje mladima mogućnost da, kao volonteri/ke, žive i rade u drugim zemljama tokom najviše 12 meseci. Otvoren je za sve mlade, uzrasta od 18-30 godina, bez obzira na njihovo obrazovanje i prethodno iskustvo. Više informacija na našoj stranici o EVS -u.