Svetlosne novine – Anketa

Kao deo novina delimo sa vama 4 kratka intervjua sa vitezovima i dvorskim damama. Hvala Eleonori Vasič i Staši Radosavljević za pripremu.