„3R“ ekološke radionice

3R princip: ponovno koristi, smanji i recikliraj otpad


Udruženje Svetlost realizuje kreativne radionice na temu 3R principa za učenike osnovnih škola za drugi, treći i četvrti razred osnovne škole. Cilj radionice je da deca razumeju način odgovornog postupanja sa otpadom i da se kreativno izraze tako što će koristiti otpad i od njega napraviti nove upotrebne predmete. Na radionicama se primenjuje metododologija neformalne edukacije.

Radionica se realizuje u dva termina od po 2 sata. Tokom prvog termina, radioničari polaznike uvode u temu, i to kroz igrice, razgovore, animirani film, kviz itd. Radni prostor služi kao scena u kojoj hodamo po ,,otpacima” ili selektujemo otpad, čime su polaznici u direktnom kontaktu sa ,,posledicama” ekološki neodgovornog ponašanja. Tokom drugog termina polaznici rade u grupa na izradi upotrebnih predmeta od otpada. Tokom kreativnog rada, razgovaramo zašto je važno da ponovo koristimo, smanjimo i recikliramo otpad i nalazimo što više kreativnih načina za ovaj tzv. 3R princip. Broj radioničara je prilagođen veličini grupe.

Javite nam se ukoliko ste zainteresovani da ovu radionicu ubacite u Vaš program nastave Čuvara prirode.