Mladi

Gordana Radosavljević

U nevladinom sektoru od 2001 godine. Napisala blizu 100 odobrenih projekata za mednjunarodne i domaće donatore. Njeni projekti namenjeni mladima imaju živost jer je sa njima svakodnevno u direktnom kontaktu.