„BEST – Building employability skills together“

Zajednička izgradnja veština zapošljivosti

U periodu od 20. do 29. septembra, Udruženje Svetlost je poslao 7 učesnika na omladinsku razmenu u Campina, Rumunija. Na razmeni su učestvovali mladi iz 5 zemalja: Poljska, Turska, Španija, Rumunija i Srbija. Organizatori su, koristeći metode neformalne edukacije, upoznali učesnike sa ovim projektom koji je vodio učesnike kroz ključna pitanja u prepoznavanju relevantnih osnovnih veština za zapošljivost, razumevanju njihove važnosti i načina na koji se ove veštine mogu preneti, steći i prepoznati. Učesnici su naučili da obrazovanje poboljšava šanse mladih da sebi obezbede kvalitetniji posao i povećava njegovu produktivnost i prihode. Na primer, u zemljama koje su uključene u ovaj projekat, nezaposlenost među mladima od 20 do 24 godine koja su završili srednjoškolsko obrazovanje smanjuje se za 7,4 procentnih poena. Ipak, stopa nezaposlenosti mladih u 2018. godini je za većinu uključenih zemalja sa stopom EU (15,1%): Španija 33,2% (drugo mesto posle Grčke), Srbija 25,3%, Turska 22,3% i Rumunija 16,8%. Samo Poljska je ispod stope EU sa 10,9%. Veštine postaju sve važnije u globalizovanom svetu. Profesionalne i tehničke veštine su ključne, ali poslodavci traže podnosioce zahteva za više. Žele zaposlene koji mogu nastaviti da uče i prilagođavaju se; čitati, pisati i računati kompetentno; slušati i efikasno komunicirati; razmišljajte kreativno; samostalno rešavati probleme; upravljaju sobom na poslu; komunicirati sa saradnicima; rad u timovima ili grupama; rukovati osnovnom tehnologijom, efikasno voditi računa i pratiti nadzor. Ove osnovne veštine zapošljivosti su važne i za zapošljavanje poslodavaca i poboljšavaju sposobnost pojedinca da obezbedi posao, zadrži zaposlenje i fleksibilno se kreće na tržištu rada, kao i da se uključi u cjeloživotno učenje. Projekat je finansiran od strane Evropske unije preko Erasmus+ programa.