Drugi nacionalni dijalog JPOA u Šapcu

Drugi nacionalni dijalog JPOA – Skup organizovala Agencija za kvalifikacije uz podršku projekta Znanjem do posla (E2E)
14.12.2022.
Drugi dan Drugog nacionalnog dijaloga Javno Priznatih Organizatora Aktivnosti obrazovanja odraslih drugih organizacija i poslodavaca.
Danasnja tema dijaloga je samovrednovanje i spoljašnje vrednovanje u funkciji kvaliteta i održivosti JPOA i različiti pogledi na izazove i mogućnosti akreditacije JPOA.
13.12.2022
Prvi dan Drugog nacionalnog dijaloga Javno Priznatih Organizatora Aktivnosti obrazovanja odraslih drugih organizacija i poslodavaca, održan je juce u Centru za stručno usavršavanje Šabac.
Teme nacionalnog dijaloga su bile koraci i procedure Akreditacije programa za dobijanje statusa Javno Priznatih Organizatora Aktivnosti obrazovanja odraslih, standard kvalifikacija kao osnov za izradu programa, pozitivni aspekti akreditacije programa JPOA, priprema predloga programa neformalnog obrazovanja odraslih, priprema predloga programa karijernog vodjenja i savetovanja.