EVS – Evropski Volonterski Servis

Udruženje Svetlost je dobilo akreditaciju da može slati volontere u okviru EVS -programa.

Program daje mladima mogućnost da, kao volonteri/ke, žive i rade u drugim zemljama tokom najviše 12 meseci. Otvoren je za sve mlade, uzrasta od 18-30 godina, bez obzira na njihovo obrazovanje i prethodno iskustvo.

 

Udruženje Svetlost je od februara 2015. akreditovano za program EVS-a.

To je deo Erasmus + programa za mlade Evropske Unije koji promoviše mobilnost mladih kroz međunarodne aktivnosti i neformalnu edukaciju, kao što su: omladinske razmene, volonterski servisi, omladinske inicijative i treninzi za mlade.

EVS ti omogućava da stekneš nova znanja, da upoznaš jednu, tebi stranu zemlju, ali i da upoznaš samog sebe. Oblasti u kojima možeš da volontiraš su edukacija mladih, zaštita životne sredine, umetnost, socijalni rad, kultura itd. Programi odgovaraju potrebama lokalne sredine, doprinose lokalnom razvoju, solidarnosti i otvorenosti ka evropskim integracijama.

Uslovi koje bi trebalo da ispuniš i pravila volontiranja:

 • Moraš imati između 18 i 30 godina;
 • Moraš imati državljanstvo Republike Srbije;
 • Pruža ti se prilika da volontiraš u bilo kojoj od 28 država članica Evropske unije, kao i u Švajcarskoj, Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu i Turskoj;
 • Period koji možeš da provedeš volontirajući je minimum 2, a maksimum 12 meseci;
 • Putne troškove snosi organizator u odredjenoj sumi koja je izračunata posredstvom on-line kalkulatora http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
 • Za sve vreme volontiranja plaćen je smeštaj, hrana, lokalni transport, zdravstveno osiguranje i mesečni džeparac u visini koja zavisi od zemlje u kojoj se volontira. Ukoliko se odlučiš npr. za Francusku dobijaćeš 125 EUR mesečno, dok je u Litvaniji taj iznos 80 EUR;
 • Po dolasku u zemlju za koju se odlučiš, prisustvovaćeš specijalnom treningu organizovanom za EVS volontere/ke;
 • Za sve vreme volontiranja imaćeš mentora/ku, osoba koja će biti zadužena za mentorstvo;
 • Pruža ti se mogućnost da naučiš jezik koji se govori u toj zemlji. Organizovani su i plaćeni časovi jezika za vreme volontiranja;
 • Tvoja obaveza je da redovno obavljaš volonterski rad tokom čitavog trajanja programa, uglavnom 6 sati dnevno 5 dana u nedelji;
 • Imaš pravo na odmor i slobodne dane uglavnom po 2 dodatna dana za svaki mesec volontiranja, pored 2 redovna slobodna dana svake nedelje;
 • Svi uslovi volontiranja se definišu „Ugovorom“ (Activity Agreement) koji sklapaju organizacija koja prima volontera/ku (hosting organisation), organizacija koja šalje volontera/ku (sending organisation) i volonter/ka
 • Prednost imaju osobe koje su već volontirale u nekoj organizaciji u svojoj sredini.

Ukoliko si zainteresovan/a da se prijaviš da volontiraš, potrebno je:

 • Da pretražiš bazu organizacija koje su akreditovane da se bave EVS-om :http://europa.eu/youth/evs_database
 • Bazu možeš pretraživati po zemlji u kojoj želiš da volontiraš ili po temi kojom želiš da se baviš (npr. ekologija, neformalno obrazovanje, zdravlje, kultura i sl.)
 • Da kontaktiraš organizaciju u kojoj bi želeo/la da volontiraš i da im pošalješ svoj CV i motivaciono pismo (na engleskom jeziku);
 • Nakon što dobiješ potvrdan odgovor, potrebno je da kontaktiraš Udruženje Svetlost, kao jednuod organizacija u Srbiji koja je akreditovana za slanje na EVS;
 • Nakon toga dve organizacije sklapaju partnerstvo i pišemo projekat za tvoj EVS koji podnosimo Evropskoj komisiji
 • Na kraju, ukoliko projekat bude odobren odlaziš na volontiranje!
 • Udruženje Svetlost će ti pružiti sve informacije i podršku za odlazak na EVS.
 • Cela ova procedura u proseku traje oko 8 meseci

Mlada osoba može mnogo toga da dobije volontirajući u stranoj zemlji. Živeći i radeći u drugačijoj sredini, volonteri/ke upoznaju sami/e sebe i, istovremeno, uče kako da se prilagode drugoj kulturi, i stiču nove veštine. Volonterski projekti imaju značaja i za lokalnu zajednicu, koja je volontera/ku ugostila. Nije predviđeno da u organizaciji-domaćinu volonteri/ke zamenjuju zaposlene, već da oni svojim angažmanom doprinesu dobrobiti same organizacije i ljudi koji su u njen rad uključeni i njime obuhvaćeni kao ciljna/e grupa/e. Pored toga, volonter/ka iz strane zemlje daje projektu interkulturalnu dimenziju, što može voditi i ka razvoju lokalne zajednice.

Većina mladih iz organizacija koje su ugostile volontere/ke, kao i onih koji su i sami bili volonteri/ke, kažu da je EVS neponovljivo i veoma dragoceno iskustvo.

Probaj i sam/a – ne želiš da sve ostane samo na nivou priča koje ćeš od drugih slušati!

ISKUSTVO VOLONTERA