FAF – Festival Amaterskog Filma

Udruženje Svetlost je uz podršku grada Šapca realizovalo prvi Festival amaterskog filma u gradu pod nazivom FAF.

FAF je zamišljen kao festival netakmičarskog karaktera koji okuplja radove sa festivala iz zemlje i regiona.

FAF - Festival Amaterskog Filma-1

Za četiri dana svoje radove predstavilo je preko 40 filmskih umetnika. Prateći program je svakog dana bio raznovrstan i obuhvatao je izložbe, koncerte, performanse u koje smo uključili preko 40 učesnika i volontera.

Nama puno draga aktivnost je bila radionica za izradu kratkog filma. Imala je za zadatak da poveže kino-amatere i profesionalce u produkciji igranog filma.

Donator projekta je Grad Šabac. Za četiri dana FAF je posetilo oko 800 posetilaca.