„Genderologija – rodna ravnopravnost za ravnopravno društvo“

„Genderology – gender equality for an equal society“

3 naša omladinska radnika su imala priliku da učestvuju na projektu u okviru programa Erasmus+ – mobilnost omladinskih radnika (trening kurs) pod nazivom „Genderology – gender equality for an equal society“, realizovan u Novoj Gradiški, Hrvatska od strane Udruge Studio B, od 1. do 9. juna i učesnici su diskutovali, razmenjivali iskustva i stavove na teme rodne teorije i rodno zasnovanog nasilja kroz metode neformalnog učenja; istraživanje dobrih praksi rodnih javnih politika i istraživanje i razmena situacija povezanih sa rodno zasnovanim nasiljem i rodnom ravnopravnošću u njihovim zemljama

Ovom mobilnošću, osnažili smo omladinske radnike i pružili im niz kompetencija potrebnih za razumevanje rodne teorije i rešavanje problema rodno zasnovanog nasilja. Učesnici su stekli znanje o različitim temama, sa naglaskom na rodnoj teoriji, rodno zasnovanom nasilju, rodnoj diskriminaciji, ljudskim pravima, interkulturnom učenju i inkluziji i znanju, veštinama i stavovima koji potiču iz socijalne i građanske kompetencije što će ih učiniti ambasadorima u promociji roda jednakost i uključivanje u svoje zajednice. Učesnici će koristiti znanja i veštine stečene u ovom projektu da dođu do mladih ljudi pod rizikom od marginalizacije i mladih ljudi koji se suočavaju sa socijalnim (i drugim) barijerama, i sprovedu visokokvalitetne omladinske radne aktivnosti na temama obuhvaćenim ovim projektom. Projekat ih je osposobio za kompetentan rad sa ne-binarnim i LGBTQA + mladima, kako bi im pružio siguran prostor za izražavanje i podršku. Takođe im je omogućilo da steknu veštine potrebne za podizanje svesti u svojim zajednicama o ovim pitanjima.

U okviru obuke sprovedena je socijalna kampanja pod istim nazivom koju su sami kreirali učesnici pod mentorstvom trening tima. Kampanja je započela 7. juna javnim nastupom o rodnoj ravnopravnosti u centru grada Nova Gradiška i distribucijom letaka za podizanje svesti o ovim pitanjima, a nastaviće se objavljivanjem kratkog videa i brošure na jezicima svih zemalja. zemlje uključene u projekat, o procesu kreiranja kampanje i pitanjima koja se kampanja bavi.

Takođe, u fazi širenja projekta, sve partnerske organizacije će sprovoditi aktivnosti u svojoj lokalnoj zajednici – od radionica, fokus grupa, istraživanja do društvenih kampanja; da stečeno znanje primeni u praksi.

Tokom TC sprovedene su dve evaluacije koje su pokazale da je aktivnost zaista dobro osmišljena i da smo učesnicima obezbedili siguran prostor za razmenu mišljenja, stavova i ideja, kao i mogućnost za lični i profesionalni rast, kao i prostor za razbijanje stereotipi, rodne norme i dogma.

Zahvalili bismo se svim zaposlenima u Pansionu „As“ na gostoprimstvu i Udruženju „Starci 2001“, u čijim smo prostorijama organizovali deo aktivnosti, kao i svim medijima koji su pratili naš rad. Takođe se zahvaljujemo opštini Vrbje, DVD-ima Bodovaljci i Vrbje na logističkoj podršci i saradnji.

Dugoročni uticaj projekta vidimo u osnaživanju učesnika znanjem, veštinama i stavovima koji proizilaze iz socijalne i građanske kompetencije, što će ih učiniti ambasadorima da promovišu stavove o neprihvatljivosti nasilja nad ženama u bilo kom obliku, među čitavom lokalnom zajednicom, posebno među ženama koje pripadaju ranjivim grupama.
Projekat je razvijen u saradnji sa nekoliko međunarodnih partnera, i to: Mladi za razmenu i razumevanje sa Kipra, EO Sharp Minds iz Grčke, EUROSUD iz Italije, Institut Burja iz Slovenije, Ticket2Europe iz Španije, Udruženje Svetlost iz Srbije i Novosadska ženska inicijativa iz Srbije.