Healthy body – healthy mind

Nemačka, febraur 2023.

Projekat Healthy body healthy mind nastao je kao nastavak projekta We are far away koji je realizovan u Šapcu u julu 2022. godine. Oba proejkta, nastala su u saradnji tri organizacije: Svetlost iz Šapca, Link iz Altamure (Italija) i organizacije Kaos iz Lajpciga (Nemačka). Tema po kojoj projekat i nosi ime dolazi od strane učesnika koji su u skladu sa svojim potrebama odabrali temu kojoj žele da saznaju više i da se bave pitanjima koja se tiču kako zdravog tela tako i zdravog duha – u ovom slučaju to se odnosi na mentalno zdravlje. Program je bio pažljivo sačinjen od strane organizacije ali i učesnika koji su preuzeli inicijativu i realizovali aktivnosti celog jednog dana u toku razmene. Aktivnosti su podrazumevale kako fizičke aktivnosti, tako i aktivnosti koje su zahtevale fokus na probleme koji ih okružuju i kojima bi želeli da razgovaraju. Projekat je trajao osam dana, uključujući i putovanje, a kao jedan od najvećih izazova kako fizičkih tako i mentalnih, učesnici, kao i mentori, izdvajaju skijanje i odlazak na ski stazu koja se nalazi u Češkoj. Iako zahtevna, kako za organizatore, tako i za učesnike, ova razmena je neponovljivo iskustvo, a zahvaljujući njoj probijene su neke granice i većina učesnika je barem u nekom trenutku izašla iz zone komfora. Svi zajedno radujemo se i trećem delu projekta koji će se održati u avgustu ove godine u Italjiji, Altamura.