Hrabri vitezovi Goran Š. i Lazar – The Svetlosne novine

The Svetlosne novine, danas sa vama delimo 2 kratka intervjua sa našom hrabrim vitezovima Lazarom i Goranom… Hvala volonterima na pripremi. 🙂