„Human rights, Social rights : towards a fair and dignified life „

Ljudska prava, Socijalna prava: ka poštenom i dostojanstvenom životu

Bilateralni projekat gde su se mladi iz Belgije i Srbije sastali kako bi razmenjivali stavove, iskustva i znanja na temu ljudskih prava i društvenog aktivizma. Projekat je nastao inicijativom izviđača iz Belgije uz podršku Belgijske organiizacije iz Tilff-a a razmena je održana delom na Stražilovu, Fruška gora, Srbija gde su se pored same teme projekta učesnici upoznavali sa prirodom, izviđačkim žvotom, pravilima, igrama i ostalim, i delom u Šapcu gde su se više diskutovali o samoj temi, upoznali grad i kulturu Srbije.