„I AM YOU – Other life scenarios“

„Ja sam ti – Scenariji drugih života“

Od 18. – 27. oktobra 2018. 5 učesnika iz Srbije, preko Udruženja Svetlost su učestvovala na Omladinskoj razmeni u Brodilovu, Bugarska. Brodilovo je seoce sa jako malo stanovnika okruženo planinama i na 12tak km od prvog najbližeg manjeg gradića, prepuno netaknnute prirode i znatiželnih meštana koji su nas svaki dan sa osmehom pozdravlljali i na svaki način se trudili da nas nešto pitaju. Učesnici su sa ostalim učesnicima iz Italija, Makedonija, Bugarska, Španija i Estonije diskutovali o migracijama, zašto se i kako se dešavaju i iskusili neke od prepreke sa kojima se susreću ljudi tokom migracije (prolazak kroz šumu i plovenje rekom sa jako malo opreme i zaštite). Projekat je finansiran od strane Evropske unije preko Erasmus+ programa.
http://re-act.bg/videoiamyoufinal/?fbclid=IwAR0b7b1vFVn4rnwLGQnTQmgrmLaYq27u4_dl7YJGUe1Y1On6SVkTydH7B0w