Istraživanje je u toku – Žene Šapca

Upravo se realizuje društveno-angažovano ispitivanje stavova žena o izazovima koji utiču na njihovo blagostanje i bezbednost. Ovo je način da se mobilišu žene kao anketarke, kao učesnice u istraživanju jer se kroz podatke sagledava stanje što će dovesti do osmišljavanja umreženog i kreativnog delovanja žena u Šapcu. Zadatak koji smo stavili ispred nas je da pokrenemo žensku strukturu koja će se baviti temama od značaja za žene Šapca: ženska ljudska prava, rodna ravnopravnost i promocija nulte tolerancije na rodno zasnovano nasilje.

Aktivnosti projekta možete pratiti na sajtu i Fejsbuk profilu projekta