Istraživanje o nasilju nad ženama u Šapcu

Uoči osmog marta odlučujemo da objavimo rezultate istraživanja koje je sprovedeno na terenu u novembru i decembru 2021. u Šapcu.

Ne možemo da vam kažemo da uživate u čitanju, jer rezultati nisu za uživanje. Ne možemo da vam kažemo da mnoge žene u Šapcu žive sigurno, bez nasilja i da ostvaruju svoj puni potencijal. Ne možemo da vam kažemo da smo se iznenadili koliko se nasilje slabo prijavljuje, jer se to uklapa u proseke. Ne možemo da vam kažemo da ne postoji obrazac ponašanja nasilnika, jer je već odavno prepoznat i kod nas potvrđen.

Ovo je u cilju da se podaci iskoriste u svrhu poboljšanja položaja žena kroz programe i mere prevencije i zaštite žena.

Istraživanje možete pročitati na linku.