„Youth & Job Browser“

„Mladi i pretraživač poslova“

Youth & Job browser je projekat za izgradu kapaciteta omladinskih radnika za razvoj prilagođavanja neformanog obrazovnog programa koji podržava profesionalnu orijentaciju i karijerno usmeravanje mladih, uključujući one sa smanjenim mogućnostima, kako na lokalanom tako i na evroskom nivou. Projekat se sastojao od nekoliko aktivnosti a učesnici iz 7 zemalja Portugal, Albanija, Hrvatska, Bugarska, Rumunija, Makedonija i Srbija se okupilo, kako bi razvili osnovni instrument za razvoj ljudskih kapaciteta i istovremeno promovisali socijalne ciljeve za celoživotno učenje kao što je borba protiv prevremenog napuštanja škole od strane mladih i informisati ih o znanju i veštinama potrebnim za suočavanje sa izazovima na tržištu rada.
Na aktivnostima, učesnici su se upoznali sa potrebama na tržištu rada i zajedno prevazišli jaz među ponudama i potražnjama, baveći se pitanjem nezaposlenosti i poboljšanjem kvaliteta omladinskih kompetencija, socijalne jednakosti i inkluzije kroz promociju reintegracije maldih u obrazovanje, obuku i zapošljavanje.

Projekat je finansiran od strane Evropske unije preko Erasmus+ programa.

Više informacija o projektu i rezultatima projekta na web strani:

https://nvosvetlostsabac.wixsite.com/jobbrowser