„Skills4Uth“

Kompetencije u omladinskom radu

Mladi su pokretačka snaga svakog društva, a njihovo aktivno učešće u društveno-političkom životu predstavlja generator razvoja i rasta države u celini. Ekonomska kriza uzrok je poremećaja na tržištu rada, a mladi su se pokazali kao najranjivija grupa.
Aktivizam mladih se najbolje razvija i jača kroz angažman u udruženjima koja sprovode različite volonterske akcije i programe učenja uz korišćenje metoda neformalne edukacije.
Ovim projektom smo prepoznali dva ključna problema mladih: nezaposlenost i socijalnu i političku pasivnost.
Projekat se sastojao iz 3 segmenta:
1. Izrada inovativnog programa neformalne edukacije za sticanje transverzalnih kompetencija u omladinskom radu u skladu sa zahtevima tržišta i društvene zajednice (tehnika Skills4Uth)
2. Radionice i online kampanja – na 6 kreativnih radionica proizveli smo rezultate koji su elementi online kampanje koju su mladi Šapca pripremili da bi ukazali na probleme i ukazali na rešenja. Rezultati su vam dostupni na linkovima ispod:
3. Evaluacioni sastanak i javni događaj
Na evaluacionom sastanku su se okupili učesnici treninga, radioničari i učesnici kreativnih radionica i ocenili relevantnost, efikasnost, efektivnost, kao i uticaj i održivost projektnih aktivnosti.
Na javnom događaju smo: prezentovali rezultate projekta „Kompetencije u omladinskom radu – Skills4Uth“; Promišljali omladinske politike na gradskom nivou kroz ideju Kulturnog HUBa; ugostili mlade i prijatelje među kojima i Anu Marinković iz GU Grada Šapca, Minju Bogavac iz Šabačkog pozorišta, Nelu Tonković iz Narodnog muzeja Šabac i Viktora Tešića iz Asocijacije Duga.
Nakon 9 meseci angažovanja na projektu želimo da se zahvalimo mladima Šapca koji su učestvovali u aktivnostima i kampanji, koji su prošli programe edukacije i kojima smo omogućili da iskažu i artikulišu svoje potrebe, probleme i ideje.
Učinili smo da se njihov glas čuje.

Više o projektu, piblikacijama i rezultatima radionica na veb sajtu:
https://nvosvetlostsabac.wixsite.com/skills4uth?fbclid=IwAR08YeMr6VeSWmemp5s497P8QNZdvW70QukP8FmEsA_AJYf72mBs9aIIzxM

Inovativni metod Skills4Uth
https://docs.wixstatic.com/ugd/54e3a0_3a8a4664d0034a669c7afdfaa918ba09.pdf?fbclid=IwAR0C_YvQDUnSCfVSTGHmQC3wPkJGECNe2-YBnrfEgQjX5LBn3hS-860Qffo