Kulturološki impakt

Za 6 meseci trajanja projekta organizovano je 5 Dana kulture mladih, po jedan u svakom mesecu koji su pratili priču o Duhu; slogani: Udahni DUH, Probudi DUH, Razigraj DUH, Podeli DUH i Oslobodi DUH. 

Realizovane su različite aktivnosti: likovne radionice, muzičke raidonice, performansi, takmičenja, ulični teatar, i td.

Svaki dan kulture je predstavljao nezavisan javni dogadjaj koji se realizovao jednom mesečno.

Ideja je bila da se mladi animiraju da realizuju i promovisu različite vrednosti.

U toku 5 meseci realizovanja dana kulture uključili smo preko 200 mladih u realizaciju aktivnosti.