Ljudi

ljudi

Ljudi su naša najveća snaga i kapital. U svakodnevnom radu oslonjeni smo na aktivno učešće velikog broja saradnika, volontera i prijatelja.

Povezuju nas slična interesovanja, znanje i želja da aktivno timski radimo na kreiranju društva baziranog na principima tolerancije, humanizma i pozitivnih vrednosti.

POGON

Gordana Mandić Radosavljević
Projektna menadžerka i omladinska radnica
U nevladinom sektoru od 2001 godine. Napisala blizu 100 odobrenih projekata za mednjunarodne i domaće donatore. Njeni projekti namenjeni mladima imaju živost jer je sa njima svakodnevno u direktnom kontaktu.
Facebook strana
Vojislav Radosavljević
Projektni menadžer i omladinski radnik
Jedan od osnivača organizacije 2001. godine. Učestvovao u pripremi i realizaciji preko 100 projekata, na različitim pozicijama i poslovima. Jedna od najvažnijih uloga mu je da bude levak za ideje.
Facebook strana
Mirjana Dragojević
Omladinska radnica
Počela kao Volonterka u Udruženju Svetlost u aprilu 2009. godine. Nakon jednogodišnjeg učešća u Evropskom Volonterskom Servisu u Finskoj, 2018. godine, svoje iskustvo je počela da primenjuje kao aktivna radnica u Udruženju.
FB strana
Nina Mandić
Finansijska administratorka
Vodi računa o našim knjigama od 2005.godine. Pored toga rado pomaže u poslovima logistike i rada na terenu.
FB strana

SARADNICI I PRIJATELJI

Aleksandar Stojčevski - Pacman
IT menadžer
Od 2009. godine do sada prešao put od korisnika programa do aktivnog saradnika na pisanju projektnih aplikacija, organizaciji logistike i vođenju kreativnih radionica.
Selena Dragojević Gajić
Omladinska radnica i umetnica
Aktivistkinja organizacije od 2008. godine. Učestvovala na velikom broju medjunarodnih i lokalnih aktivnosti. Vodila kreativne radionice i radila direktno sa mladima na terenu.