Ljudi

ljudi

Ljudi su naša najveća snaga i kapital. U svakodnevnom radu oslonjeni smo na aktivno učešće velikog broja saradnika, volontera i prijatelja.

Povezuju nas slična interesovanja, znanje i želja da aktivno timski radimo na kreiranju društva baziranog na principima tolerancije, humanizma i pozitivnih vrednosti.

POGON

Gordana Mandić Radosavljević
Projektna menadžerka i omladinska radnica
U nevladinom sektoru od 2001 godine. Napisala blizu 100 odobrenih projekata za mednjunarodne i domaće donatore. Njeni projekti namenjeni mladima imaju živost jer je sa njima svakodnevno u direktnom kontaktu. Trenutno aktivna kao karijerna savetnica i menadžerka programa plaćenih praksi u okviru projekta Znanjem do posla.
Facebook strana
Vojislav Radosavljević
Projektni menadžer i omladinski radnik
Jedan od osnivača organizacije 2001. godine. Učestvovao u pripremi i realizaciji preko 150 projekata, na različitim pozicijama i poslovima. Jedna od najvažnijih uloga mu je da rešava krizne situacije i bude levak za ideje.
Facebook strana
Mirjana Dragojević
Omladinska radnica i karijerna savetnica
Počela kao Volonterka u Udruženju Svetlost u aprilu 2009. godine. Nakon jednogodišnjeg učešća u Evropskom Volonterskom Servisu u Finskoj, 2018. godine, svoje iskustvo je počela da primenjuje kao stalna radnica u Udruženju. Trenutno aktivna kao karijerna savetnica u okviru projekta Znanjem do posla.
FB strana
Saša Despotović
Menadžer programa plaćenih praksi
Od 2001. do sada prošao put od povremenog posetioca aktivnosti, korisnika programa, aktivnog saradnika do stalno zaposlenog člana tima. Trenutno angažovan kao menadžer programa plaćenih praksi u okviru projekta Znanjem do posla.
FB pageLInkedin
Nina Mandić
Finansijska administratorka
Vodi računa o našim knjigama od 2005.godine. Pored toga rado pomaže u poslovima logistike i rada na terenu.
FB strana
Selena Dragojević Gajić
Aktivistkinja
Od 2008. godine učestvovala na pripremi i realizaciji velikog broja medjunarodnih i lokalnih aktivnosti. Vodila kreativne radionice i radila direktno sa mladima na terenu. Trenutno aktivna kao glasnogovornica mreže Žene Šapca i pomoćnica trenera na kursu samoodbrane.
FB page
Olga Perić
Aktivistkinja
Olja je psihološkinja aktivna u oblasti ženskih prava. Pored psiho besplatne podrške ženama žrtvama nasilja bavi se i kreiranjem multimedijalnih sadržaja za socijalne mreže za potrebe mreže Žene Šapca.
FB page
Ljubica Tešić
Aktivistkinja
Parnjačka edukatorka koja ulaže puno energije u borbe za ljudska prava. Posvećena radu na terenu, komunikaciji sa medijima i drugim poslovima neophodnim za razvoj mreže Žene Šapca.
FB page
Rafael Da Silva Martins
Volonter
Rafa je naš saradnik i drug iz Portugala, vodi besplatan kurs samoodbrane za žene, radi na razvijanju projektnih aplikacija za ERASMUS+ projekte. Kao završeni student novih medija radi i na razvijanju različitih multimedijalnih obrazovnih i umetničkih projekata.
FB page

SARADNICI I PRIJATELJI

Aleksandar Stojčevski - Pacman
IT menadžer
Od 2009. godine do sada prešao put od korisnika programa do aktivnog saradnika na pisanju projektnih aplikacija, organizaciji logistike i vođenju kreativnih radionica.