Međunarodna konferencija u Šapcu

U organizaciji Udruženja Svetlost 10 i 11. oktobra realizovana je Međunarodna konferencija na temu rodne ravnopravnosti u Kulturnom centru u Šapcu, kao deo projekta pod nazivom Supermodels on BoARd.
Teme kojima smo se bavili na konferenciji su bile: Šta jeste, a šta nije rodna ravnopravnost; Izazovi u implementaciji rodne ravnopravnosti u različitim evropskim državama; Položaj LGBTQ+ lica, Rodna nejednakost na radnom mestu, Rodna razlika u platama; „Ženski porez“ na proizvode koji su najčešće u pink boji, Predrasude i diskriminacija žena u ruralnim zajednicama i žena sa invaliditetom; Rodno zasnovano nasilje; Mediji i rodna perspektiva.
Uz prisustvo omladinskih radnika i radnica, lidera i liderki, kao i predstavnika i predstavnica lokalnih samouprava iz sledećih evropskih država, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Portugalije, Španije, Italije, Rumunije, Bugarske, Albanije, Crne Gore, Makedonije, Francuske i Srbije, realizovan je program koji
stavlja u fokus akcije i inicijative kojima se prevazilaze problemi i inicira sprovođenje Istanbulske konvencije koju su sve države ratifikovale.
Na konferenciji su učestvovale i predstavnice neformalne mreže pod nazivom „Žene Šapca“ koje su predstavile rezultate projekta koji se bavio ženskom solidarnošću , podrškom ženama žrtvama nasilja, kao i promocijom ideje nulte tolerancije prema nasilju.
Konferencija je zamišljena da podrži umrežavanje i da se organizacije koje se bave rodnom ravnopravnošću dodatno osnaže i da se informišu kroz razmenu primera dobre prakse.
Na drugom danu konferencije prisustvovali su učenici iz Ekonomske škole „Stana Milanović“ u Šapcu i upoznati su sa programom volontiranja pod nazivom „Evropska inicijativa za solidarnost“. Takođe su upoznati sa rezultatima dvogodišnjeg projekta u okviru kojeg je realizovana ova konferencija, a to su
društvena igra na temu rodne ravnoravnosti sa elementima augmentativne realnosti (proširene stvarnosti) i stripovi u kojima su različiti sadržaji na papiru oživljeni u digitalnom svetu. Cilj nam je da se društvena igra koristi u programima neformalne edukacije u omladinskom radu, a stripovi su nešto što se čita individualno i donose kreativnu obradu teme. Takođe stripovi imaju i elemente augmentativne realnosti što donosi digitalni doživljaj nekih scena u stripovima.
Ukoliko sprovodite programe neformalne edukacije raspoloženi smo da sa vama podelimo sadržaje koji su razvijeni u sklopu ovog projekta.