Međunarodni dan ljudskih prava

Dan ljudskih prava, koji se obeležava 10. decembra, ove godine smo obeležili na ulici – protestnim skupom “Za naša prava”. Protesni skup obeležili su zvuci bubnjeva Dragoljuba Đuričića koji su bili neizostavni tokom protesta ’96 i time je dat omaž čuvenom bubnjaru. U Srbiji u kojoj se ljudska prava u svakoj oblasti konstantno krše, ne postoji razlog za slavlje, te je protest jedini prigodan način da se obeleži Dan ljudskih prava.
Na skupu su uručene i zahvalnice organizacijama i aktivistima koji, uprkos stalnim pritiscima, nisu posustajali u borbi za odbranu prava u oblastima informisanja, zaštite životne sredine, izgradnje mira, ženskih prava, radničkih prava, prava na zdravlje i vladavine prava. Zahvalnice su uručene i hrabrim novinarima iz lokalnih medija, aktivistima i aktivistkinjama za ekonomska i socijalna prava, organizacijama i aktivistima/kinjama za ženska ljudska prava uz podsećanje na crnu statistiku femicida u Srbiji, aktivistima za vladavinu prava, što godinama brane pravo na nezavisno pravosuđe, koji se bore za izgradnju mira i ne odustaju uprkos svim negativnim kampanjama, aktivistima koji se bore za zaštitu životne sredine.
Naše udruženje se pronašlo na listi organizacija koje je dobilo Zahvalnicu za doprinos u oblati vladavine prava.