Mobilnost omladinskih radnika „Useful skills for youth development“ Puente Genil, jun 2022.

Tim Ivan-Ivana, članovi udurženja Svetlost, je imao priliku da ucestvuje u međunarodnoj mobilnosti za omladinske radnike  „Useful skills for youth development “ koji je organizovan od strane Association Europa 2020 u saradnji sa Youth delegation of Puente Genil ,15-21.6.2022. godine.

Pored učesnika iz Srbije ,u pojektu su učestvovali omladinski radnici i mladi iz Albanije ,Česke ,Rumunije, Estonije, Španije ,Francuske i Holandije .

Glavne teme mobilnosti su bile: razvijanje preduzetničkih veština mladih; razmena poslovnih inicijativa;  razvijanje poslovnih veština  koje su potrebne za rad sa mladima kao i  rad  na povećanju  kapaciteta njihovih organizacija .

Aktivnosti unutar mobilnosti, bazirane su na principu neformalne edukacije uključujući timski rad , debate , rad u grupi ,kao i aktivno učešće u raznim radionicama .

Pored tih aktivnosti , imali smo priliku da naučimo nesto više o mogućnostima zapošljavanja i preduzetničkim resursima , posetivši Andalusian institute of youth, u Kordobi, gde nam je rečeno i nešto više o radu sa mladima kao i saradnji sa Erasmusom i organizacijom mladih iz Puente Genila .

Kao dobar primer mladog preduzetnika , predstavljen nam je vlasnik Tatto studia „Grow“, koji nam je , pokazivajući studio, opisao svoj put do uspeha kao i planove za budućnost.

Predstavnici udruzenja Svetlost  su se vratili sa ovog treninga obogaćeni novim iskustvom i znanjem koje mogu primeniti u daljem radu …