Multimedijalna produkcija za socijalnu inkluziju mladih

Multimedijalna produkcija za socijalnu inkluziju mladih-1

Projekat podrazumeva kreativno istaživanje uz upotrebu multimedija u četiri države u regionu jugoistočne Evrope (Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Srbija) na temu socijalne inkluzije mladih.

Sa posebnim akcentom na mladim umetnicima koji pripadaju osetljivim grupama (siromašni, mladi sa invaliditetom, predstavnici nacionalnih manjina, i sl.).

4 reportaže, jedan film i set od 24 fotografije će dokumentovati probleme, mogućnosti i rešenja (tj. dobre prakse).

Takođe, neafirmisani mladi umetnici će imati priliku da svoju umetnost suoče sa publikom i kritikom.Projekat ima nekoliko faza: 1. pripremna faza 2. faza multimedijalne produkcija 3. faza DVD izdanje i 4. faza promocije projekta. web strana projekta gde će se prezentovati i promovisati rezultati je web site projekta

Trajanje projekta je od 15/01/2012 do 30/06/2012

Donator: EYF (Evropska omladinska fondacija pri Savetu Evrope) , Grad Šabac i Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva Republike Srbije