O udruženju

Udruženje Svetlost je od osnivanja posvećena rastu pozitivnih i kreativnihih kapaciteta. Multimediji, umetnost i kultura su najčešći načini koje primenjujemo u komunikaciji, animiranju, edukaciji i akciji sa mladima i za mlade.

Vizija: POZITIVNA MISAO – NAŠ SMISAO 

Misija: Kreativno buđenje društva da aktivno stvara svesnog i savesnog pojedinca.

Udruženje Svetlost je osnovano 2001. godine od strane mladih i omladinskih lidera koji su zabrinuti za dobrobit mladih. Omladinski radnici / lideri / edukatori / osoblje iz Udruženjapodržavaju napore zajednice i mogućnosti profesionalnog razvoja za mlade, kao i sposobnost komunikacije u različitim sektorima i podržavaju napore u zagovaranju. Prikupljanjem i razmenom podataka dajemo sve od sebe da podstaknemo mlade da kritički sagledavaju izazove sa kojima se svakodnevno susreću, pomognemo u rešavanju ključnih briga mladih, bavimo se složenim pitanjima sa kojima se suočavaju i zajedno sa njima radimo na stvaranju bolje zajednice. Svetlost je posvećena izgradnji profesionalnih i socijalnih kapaciteta mladih, uključujući one sa smanjenim mogućnostima, i podsticanju da preuzmu aktivnu ulogu u procesu donošenja odluka na lokalnom, nacionalni i evropskom nivo.

Zamišljamo zajednicu u kojoj svi mladi ostvaruju svoj puni potencijal. Organizujemo različite aktivnosti sa ciljem da obezbedimo kulturu, viziju i sistem koji podržava mlade da praktikuju moć tako što će biti vešti, kritički svesni i aktivni u promeni zajednice. U isto vreme, radimo na profesionalnom razvoju našeg osoblja povećavajući pristup na i učešće u kvalitetnim obukama za profesionalni razvoj, a koji su relevantni za naše potrebe. Organizujemo projekte mapiranja osnaživanja mladih, programe za mlade  i inovativne programe koje vode mladi. U radu sa mladima izražavamo brigu, pružamo podršku, delimo moć, širimo mogućnosti i izazivamo rast. Unutar udruženja Multimedijalna labaratorija radi i podržava sve aktivnosti. Od juna 2015. godine Svetlost je pokrenula prvi zajednički vrt u Srbiji na parceli koja pripada gradu Šapcu i organizovala nesmetano funkcionisanje vrta. Sve aktivnosti Svetlosti imaju za cilj podizanje društvene svesti mladih u cilju stvaranja odgovornih i kritičnih pojedinaca. Tim je posvećen istraživanju, prilagođavanju, testiranju i unapređivanju metoda i programa u kojima mladi povećavaju svoje kompetencije i osećaj za inicijativu i preduzetništvo i učešće u društvenom i političkom životu. Sve aktivnosti su u potpunosti izgrađene na neformalnim i neformalnim metodama.

Udruženje Svetlost je u periodu od 2001. do 2004. radilo na sopstvenom usavršavanju u smislu pisanja projekata upoznavanja sa načinima rada nevladinih organizacija kao i sa potencijalnim donatorima. Prvi samostalni projekat ostvaren je u 2005. koji je finansirala USAID /via IRD/, što je ujedno i početak saradnje sa Kutlrnim centrom Šabac i opštinom Šabac. Tada kreće veća angažovanost na pisanju i realizaciji projekata za različite evropske donatore, ministarstva republike Srbije i opštinu Šabac. Od tada udruženje svake godine osnažuje i jača svoje kapacitete i potencijale što se ogleda u sve većem broju odobrenih i realizovanih projekata, kao i uticaju u društvu koje udruženje ostvaruje. Taj rad prepoznaju i naši sugrađani kako oni koji se bave kulturom tako i mladi koji se priključuju radu i unose nove ideje i mogućnosti u rad organizacije. U okviru projekata mi smo prolazili kroz različite teme delovanja i aktivnosti. To su: okrugli stolovi na temu aktivizma, tribine, muzičke, likovne, audio, video, foto, kino i novinarske radionice, inicirali smo pokretanje kancelarije za mlade, umrežavanje kulturnih institucija, promociju mladih neafirmisanih bendova, filmskh amaterskih stvaralaca i ostalih umetnika, promovisali smo zdrav načina života kao i održive ekološke navike i rad sa osobama sa ograničenim mogućnostima.
Kroz Udruženje za sve godine postojanja prošlo je preko 500 volontera (uglavnom srednjoškolaca) koji su po svršetku srednje škole u velikoj većini odlazili na fakultete svakako obogaćeni drugačijim iskustvom koje im je kasnije pomoglo u nastavku školovanja. Njihovo zadovoljstvo naučenim i urađenim u organizaciji potvrđuje i to što se uvek rado odazovu pozivu na neku akciju ako su u mogućnosti.
Udruženje Svetlost je do sada učestvovalo i slalo učesnike na više međunarodnih treninga širom Evrope, i to: Italija, Portugalija, Nemačka, Finska, Slovačka, Albanija, BiH, Luksemburg, Makedonija i Belgija.

Udruženje Svetlost je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti poboljšanja položaja mladih.

Ciljevi Udruženja:

 • Uključivanje građana, posebno mladih, u progresivne demokratske procese/promocija građanskog aktivizma
 • Razvoj civilnog društva
 • Edukacija građana, posebno dece i mladih
 • Unapređenje tolerancije i međuljudskih odnosa
 • Promocija ekologija i održivog razvoja
 • Zaštita ljudskih prava i sloboda
 • Promocija sporta i zdravih stilova života
 • Zaštita interesa potrošača

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje:

 1. prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti poboljšanja položaja mladih;
 2. organizuje seminare, stručne skupove, savetovanja, treninge, kreativne radionice, seminare i druge oblike edukacije;
 3. organizuje prosvetne radnike i druge stručnjake za rad na edukaciji dece i omladine;
 4. organizuje raznovrsne volonterske akcije;
 5. sarađuje sa univerzitetima, školama, lokalnim institucijama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje pribavlja sredstva od dobrovoljnih priloga, donacija, poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način. Sredstva se pribavljaju i od kotizacija za seminare i druge oblike obrazovanja. Ostvarena dobit se koristi isključivo za ostvarivanje ciljeva udruženja i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.

Osnivačka skupština Udruženja Svetlost je održana 25/03/2001. na keju Starog Grada u Šapcu. Udruženje je registrovano u Ministarstvu pravde 03/04/2001.

Preregistrovani smo u Agenciji za privredne registre Republike Srbije 02/03/2011 pod brojem БУ 3260/2011.

maksima vodilja

Dugotrajno robovanje i rđava uprava mogu toliko zbuniti i unakaziti shvatanje jednog naroda, da zdrav razum i pravi sud u njemu otančaju i oslabe, da se potpuno izvitopere. Takav poremećen narod ne može više da razlikuje ne samo dobro od zla u svetu oko sebe, nego i svoju sopstvenu korist od očigledne štete.

Ivo Andrić, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1961. godine