O udruženju

Udruženje Svetlost je od osnivanja posvećena rastu pozitivnih i kreativnihih kapaciteta. Multimediji, umetnost i kultura su najčešći načini koje primenjujemo u komunikaciji, animiranju, edukaciji i akciji sa mladima i za mlade.

Vizija: POZITIVNA MISAO – NAŠ SMISAO 

Misija: Kreativno buđenje društva da aktivno stvara svesnog i savesnog pojedinca.

Udruženje Svetlost  su osnovali 2001. godine  ljudi vođeni  idejom  da stvaraju  podsticajno demokratsko okruženje za mlade u lokalnom prostoru . Veoma brzo 2006, lokalnom prostoru dodajemo evropsku dimenziju i ulazimo profesionalno u program mobilnosti i omladinskog rada. 

Delujemo kroz društveno-angažovano istraživanje, programe neformalne edukacije i stvaranje socijalnog diskursa u kojem se promišljaju i komuniciraju teme od značaja za mlade. Prikupljanjem i razmenom podataka utičemo na rešavanje ključnih izazova mladih i zajedno sa njima radimo na stvaranju bolje zajednice u kojoj mladi ostvaruju svoj puni potencijal.

Organizujemo različite aktivnosti sa ciljem da obezbedimo kulturu, viziju i sistem koji podržava mlade ljude da dostignu moć tako što će biti vešti, kritički svesni, aktivni u zajednici i participativni u procesima donošenja odluka vezanih za  omladinske politike.

Do sada smo organizovali preko 30 evropskih projekata, bili partneri na više od 100 i organzovali različite omladinske i kulturne događaje. 

Udruženje Svetlost  je neprofitna organizacija koja je posvećena poboljšanju položaja mladih  i poboljšanju kvaliteta života u Šapcu. 

Karakteristike i vrednosti: 

 • Nezavisno – od kontrole ili utjecaja drugih organizacija, lokalne samouprave ili donatora. 
 • Stručno –  posjeduje detaljno znanje o omladinskim politikama i programima neformalne edukacije, kontakte sa stejkholderima i biznis sektorom. 
 • Inkluzivno – uključuje mlade sa ograničenim mogućnostima u svoje aktivnosti 
 • Stalno – unapred planira i rešava dugoročne probleme u zajednici. 
 • Inovativno – stalno traži nove ideje i pristupe u radi mladima, donatorima, udruženima, biznis sektorom i celokupnom zajednicom. 
 • Fleksibilno – rešava širok spektar interesa, izazova i potreba zajednice. 
 • Odgovorno- ima otvorene i transparentne politike i prakse koje se tiču svih aspekata delovanja i redovno informiše generalnu javnost i donatore o svojih ciljevima, aktivnostima i finansijskom statusu.

Vrednosti Udruženja: solidarnost, uvažavanje različitosti, tolerancija, odgovornost, integritet i razvoj kapaciteta. 

Udruženje Svetlost je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti poboljšanja položaja mladih.

Ciljevi Udruženja:

 • Uključivanje građana, posebno mladih, u progresivne demokratske procese/promocija građanskog aktivizma
 • Razvoj civilnog društva
 • Edukacija građana, posebno dece i mladih
 • Unapređenje tolerancije i međuljudskih odnosa
 • Promocija ekologija i održivog razvoja
 • Zaštita ljudskih prava i sloboda
 • Promocija sporta i zdravih stilova života
 • Zaštita interesa potrošača

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje:

 1. prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti poboljšanja položaja mladih;
 2. organizuje seminare, stručne skupove, savetovanja, treninge, kreativne radionice, seminare i druge oblike edukacije;
 3. organizuje prosvetne radnike i druge stručnjake za rad na edukaciji dece i omladine;
 4. organizuje raznovrsne volonterske akcije;
 5. sarađuje sa univerzitetima, školama, lokalnim institucijama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje pribavlja sredstva od dobrovoljnih priloga, donacija, poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način. Sredstva se pribavljaju i od kotizacija za seminare i druge oblike obrazovanja. Ostvarena dobit se koristi isključivo za ostvarivanje ciljeva udruženja i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.

Osnivačka skupština Udruženja Svetlost je održana 25/03/2001. na keju Starog Grada u Šapcu. Udruženje je registrovano u Ministarstvu pravde 03/04/2001.

Preregistrovani smo u Agenciji za privredne registre Republike Srbije 02/03/2011 pod brojem БУ 3260/2011.

maksima vodilja

Dugotrajno robovanje i rđava uprava mogu toliko zbuniti i unakaziti shvatanje jednog naroda, da zdrav razum i pravi sud u njemu otančaju i oslabe, da se potpuno izvitopere. Takav poremećen narod ne može više da razlikuje ne samo dobro od zla u svetu oko sebe, nego i svoju sopstvenu korist od očigledne štete.

Ivo Andrić, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1961. godine