Održan Eksperimentalno obrazovno kritičko, teorijski i praktični trening u okviru

U okviru projekta Žene Šapca solidarno za život bez nasilja – prema efektivnoj saradnji unutar lokalne zajednice, održana je obuka žena 15, 16 i 17. oktobra u prostoru KUD Abrašević u Šapcu.

Obrazovanje je jedno od centralnih pitanja delovanja, jer utiče na emancipaciju i oslobađanje, buđenje i delovanje žena. Ovaj program je edukovao i propitivao društvo i položaj žene u društvu, tj. u lokalnom kontekstu. Obuka je otvorila mnoge ženske teme kao što su rodno-zasnovano nasilje, društveno i političko delovanje, rodnu diskriminaciju na radu, nevidljivi posao žena kod kuće, kako su žene predstavljene u medijima i feminizam. Kroz saznavanje se istražuje i prevodi teorija u stvarnost i šire se ideje koje rezultiraju u promenama koje želimo da vidimo u Šapcu.

Aktivnosti projekta možete pratiti na sajtu i Fejsbuk profilu projekta