Omladinski aktivizam i osnaživanje mladih u vreme kriza i katastrofa – YOLO

Rezultati praktičnih radionica

U Šapcu, Srbija od 5. do 13. oktobra je realizovana Omladinska razmena pod nazivom “Omladinski aktivizam i osnaživanje mladih u vreme kriza i katastrofa – YOLO” na kojoj su učestvovali 32 mladih iz 4 države – Španija, Portugal, Bugarska i Srbija. Projekat je nastao kao inicijativa mladih iz Srbije, živeći u vremenu pandemije, da se susretnu sa mladima, da razmene svoja iskustva i da jedni druge osnaže u vreme kriza i katastrofa koje su svuda i svakodnevno oko nas. Tokom omladinske razmene, uz pomoć fasilitatora, koristeći metode neformalne edukacije i kroz kreativne radionice (video, teatar i muzika) su pokazali koliko su određene vrednosti kod čoveka, poput solidarnosti, jako bitne u vremenu i dešavanjima u kojima živimo, i usput naučili o Erasmus+ programu.

Tokom događaja Local Event održanog u smanjenom broju posetilaca, učesnici su prikazali svoje ključne nalaze koji podržavaju proces učenja i bili su zadovoljni pozitivnim povratnim informacijama publike. Na događaju su prikazani rezultati radionica a i teatar grupa je izvela Nevidljivi teatar gde su posetioci planirano stavljeni u unapred pripremljenu kriznu situaciju. Ovaj teatar je ostavio jak utisak na posetioce i o njemu se, i nakon događaja, i dalje priča i nastavlja da širi svoj uticaj.

Projekat je kofinansiran od strane Evropske komisije preko Eramus+ programa.

Video radionica – https://youtu.be/pYGJUNWizVY
https://www.youtube.com/watch?v=b9R-UIP7MIo

Teatar radionica – https://youtu.be/b3ZrM9HNupo