OMLADINSKI INFORMATIVNO EDUKATIVNI CENTAR

Cilj projekta je povećanje volonterskog angažovanja mladih.

Muzičke, likovne, strip, foto i video radionice su okupile preko 100 učesnika uzrasta od sedam do dvadeset sedam godina. Na 6 tribina, koncertu i promociji rezultata bilo je blizu 700 posetilaca. U saradnji sa još četiri organizacije (Svašta mogu, omladina Jazas-a, Evropski pokret, Skolski parlament) kreirali smo Koaliciju mladih Šapca i pridružili se nacionalnoj inicijativi za pokretanje lokalnih mreža organizacija koje rade sa mladima. Aktivnosti Kolaicije bile su usmerene ka lobiranju i promociji ideje otvaranja Kancelarija za mlade u svakom gradu.

Donator projekta je USAID kroz program IRD – a.

Ovim šestomesečnim projektom je počeo rad kancelarije Udruženja Svetlost u okviru Kulturnog centra Šabac, što je ujedno označilo i početak saradnje koja traje i dalje.