Oplaneti se!!! Recikliraj

Udruženje Svetlost kao lokalni partner pomoglo je organizaciju akcije u Šapcu.

Kampanja Oplaneti se!

Recikliraj realizuje se kao deo ekoloških aktivnosti Zelene inicijative usmerenih ka unapređenju primarne selekcije na lokalnom i nacionalnom nivou i reformi prakse u upravljanju otpadom u Srbiji.

http://www.oplanetise.com/