Opšta prava i Obaveze volontera

Mlada osoba može mnogo toga da dobije volontirajući u stranoj zemlji. Živeći i radeći u drugačijoj sredini, volonteri/ke upoznaju sami/e sebe i, istovremeno, uče kako da se prilagode drugoj kulturi, i stiču nove veštine.

Volonterski projekti imaju značaja i za lokalnu zajednicu, koja je volontera/ku ugostila. Nije predviđeno da u organizaciji-domaćinu volonteri/ke zamenjuju zaposlene, već da oni svojim angažmanom doprinesu dobrobiti same organizacije i ljudi koji su u njen rad uključeni i njime obuhvaćeni kao ciljna/e grupa/e.
za-volontere-001
Pored toga, volonter/ka iz strane zemlje daje projektu interkulturalnu dimenziju, što može voditi i ka razvoju lokalne zajednice.

Prava

 • da rade osmišljen zadovoljavajući posao
 • da budu informisani o organizaciji za koju volontiraju
 • da imaju jasnu ulogu i poziciju
 • da budu pažljivo odabrani za odgovarajući posao koji zadovoljava javni interes i potrebe
 • da budu obučeni za posao kojim će se baviti
 • da imaju zdravo i sigurno radno okruženje
 • da budu birani na osnovu jednakih mogućnosti i bez diskriminacije
 • da se njihovi lični podaci ne zloupotrebljavaju
 • da imaju osobu koja će ih nadgledati i koja će ih usmeravati u toku rada
 • da pokažu inicijativu i osoćaj za liderstvo
 • da iskažu svoje mišljenje i daju svoj doprinos u planiranju i implementaciji programa posla
 • da budu tretirani kao ravnopravni saradnici
 • da mogu slobodno da kažu ”ne” ako je potrebno
 • da im se izda potvrda o volonterskom radu (po zahtevu)

Obaveze

 • da učestvuju u programu volontiranja sa entuzijazmom i posvećeni
 • da se saradnici na njih mogu osloniti
 • da traže podršku i pomoć kada im je potrebna
 • da budu otvoreni i iskreni o svojim očekivanjima i sposobnostima
 • da prihvate da rade samo ono za šta su kvalifikovani i šta mogu da uspešno završe
 • učestvuju na obukama koje su preduslov za učestvovanje u programu
 • da zaštite pravo na privatnost podataka Volonterskog servisa, organizacije u kojoj volontiraju, drugih volontera i zaposlenih
 • da radi u timu zajedno sa drugim volonterima ili zaposlenima
 • završe posao u predviđenom roku, prateći predviđene procedure
 • podnesu izveštaj
 • obaveste organizaciju kada žele da napuste položaj
 • zapamte da predstavljaju Volonterski servis prema organizatoru programa volontiranja i lokalnoj zajednici
 • drže mesto rada čistim