Otvorena omladinska kuća

Naš prvi EVS dugoročni projekat u parnerstvu sa Omladinskim servisom iz Turkua, Finska (Turku Youth Services)

1. Septembar 2017. – 31. Avgust 2018. godine

Moje ime je Mirjana Dragojevic, 29 godina i već godinama učestvujem na projektima Erasmus+ programa. Jedan od delova programa je Evropski Volonterski Servis koji može trajati od nekoliko dana do godinu dana.

Moj projekat je trajao godinu dana. Za to vreme sam živela u Finskoj, u predgrađu grada Turku, i radila u jednom od Omladinskih centara u ovom gradu. Tokom projekta, moj zadatak je da budem uključena u sve aktivnosti sa mladima u centru, da zajedno sa omladinskim radnicima planiram i organizujem aktivnosti. Rad sa mladima uključuje i različite aktivnosti poput handicraft radionica (radionice gline, šivenja, štampanja na majice…), putovanja, kampovanja i poseta kulturnim desavanjima, kao i konstantna komunikacija na Engleskom i mom slabom Finskom.

Na ovom projektu sam naučila dosta prvenstveno o sebi, svojim sposobnostima i mogućnostima kako na poslu tako i u privatnom životu, unapredila svoje komunikacione sposobnosti na Engleskom jeziku, zbog stalnog korišćenja Engleskog jezika, i u neverbalnoj komunikaciji, dosta toga sam naučila o timskom radu sa kolegama, organizovanju i realizovanju radionica kao i o radu sa mladima.

Popularnost ovih projekata je sve veća i kod nas u Srbiji postoje organizacije koje mogu da vas pošalje na projekat, Udruženje Svetlost je jedna od njih.
Toplo vam preporučujem da što pre budete deo Evropskog Volonterskog Servisa, zbog mogućnosti učenja, sticanja iskustva i naravno zbog zabave, sticanja novih prijatelja i putovanja.

Mirjana Dragojević

Više o ESC programu…