Zašto suđenja dugo traju?

Otvorena vrata pravosuđa u Šapcu

Tematska otvorena vrata predstavljaju otvorene panele za diskusiju sa građanima o pitanjima pravosuđa u lokalnim sredinama.

U saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Osnovnim sudom u Šapcu, od juna 2019. godine, redovno se, tri puta godišnje, održavaju Tematska otvorena vrata. Ona predstavljaju otvoreni forum za diskusiju sa građanima o načinu rada njihovog suda. Na taj način građani će imati priliku da upoznaju sud iz drugačije perspektive i kroz dijalog sa predstavnicima pravosuđa reše brojne dileme koje imaju kao realni ili potencijalni učesnici u sudskom postupku. Teme Tematskih otvorenih vrata se biraju unapred i tiču se problema vezanih za pravosuđe za koje su građani u lokalnim sredinama najviše zainteresovani.

Tema tematskih otvorenih vrata održanih u petak, 30.8.2019. je bila – Zašto suđenja dugo traju? Na forumu su govorili Milorad Maletić, v.f. predsednika Osnovnog suda u Šapcu, Svetlana Dimitrijević, sudija Osnovnog suda u Šapcu i Agnesa Poč Vinčić, zamenica javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Šapcu.

V.f. predsednika Milorad Maletić je govorio o objektivnim i subjektivnim razlozima zašto suđenja dugo traju. Među objektivna je naveo problem oko dostave poziva, zatim problem ukoliko je više stranaka uključeno u optužbu, nalazi stručnjaka kasne, neki uviđaji zahtevaju povljne vremenske uslove, ponekad su se čekala zakonska rešenja, a među subjektivnim je istakao da su sudije ponekad davele prioritet jednostavnijim slučajevima, međutim sada se poštuje hronologija. Svetlana Dimitrijević je više govorila u brojkama: 2013. godine je preuzeto više od 11 hiljada predmeta, primljeno je preko 153 hiljade i rešeno više od 154 hiljade do sada, a medju njima je rešeno preko 37 hiljada starih predmeta (stariji od dve godine). Agnesa Poč Vinčić je govorila o procedurama po kojima tužilaštvo radi i pribavlja dokaze u predistrazi i istrazi.

Na forumu je prisustvovalo oko 20 građana koji su postavili pitanja predstavnicima pravosuđa, a debatu je vodila Jelena Pejić, istraživačica iz Beogradskog centra za bezbedonosnu politiku.

Ukoliko želite da date sugestiju za određenu temu o kojoj bi želeli više da čujete na Tematskim otvorenim vratima, predlog možete proslediti putem veb sajta

https://www.otvorenavratapravosudja.rs/tematska-otvorena-vrata-pravosuda/sabac

 

Nosilac projekta je YUCOM, Komitet pravnika za ljudska prava, a projekat je podržan od strane USAIDa.