Otvorena vrata pravosuđa

Otvorena vrata pravosuđa je projekat podržan od strane USAID-a, i ima za cilj da ojača poverenje građana u rad pravosudnih institucija u Republici Srbiji, kroz razvoj dijaloga i komunikacije između građana i predstavnika pravosuđa kao i jačanje odgovornosti njihovog rada.

Zadatak projekta jeste da pomogne građanima da bolje razumeju Ustavom zagarantovana prava, ali i da upozna građane kako funkcioniše sistem pravosuđa i kako sudije i tužioci donose odluke koje su pravične i racionalne; da pomogne organizacijama u istraživanju i prepoznavanju primarnih potreba građana u njihovom svakodnevnom iskustvu sa pravosuđem u Srbiji.

Ovim organizatori nastoji da razume i istraži razloge građana za nisko poverenje u pravosudni sistem, kroz široki monitoring iskustava građana u susretu sa U realizaciju projekta je uključeno 27 organizacija civilnog društva, među kojima je i Udruženje Svetlost: 12 organizacija koje se bave ljudskim pravima i razvojem demokratije, kao i strukovna udruženja pravosuđa, i 15 lokalnih organizacija civilnog društva iz 15 jedinica lokalnih samouprava.

Projekat je takođe podržan od strane Misije OEBS-a u Srbiji, u cilju proširivanja aktivnosti na prekršajne sudove.
Trajanje projekta: 7. januar 2019. – 6. januar 2022. godine
Donator: Američka agencija za međunarodni razvoj USAID

više o projektu i aktivnostima