Početak projekta – Žene Šapca

U okviru projekta “Žene Šapca solidarno za život bez nasilja – prema efektivnijoj saradnji unutar lokalne zajednice“ organizovan je Eksperimentalni, obrazovni, kritički, teoretski i praktični program za osnaživanje žena Šapca pod nazivom „Ženske priče“ koji je okupio dvadesetak naših sugrađjanki, koje su se tri dana družile i bavile temama kao što su: „Rodno zasnovano nasilje, Izazovi sa kojima se suočavaju žene u doba kovida, Neplaćeni rad žena, Kako ojačati žene kroz odnos solidarnosti Žena ženi… Program je osmišljen u više elemenata koristeći se metodama neformalne edukacije (diskusije, rad u parovima i timu) gde su učesnice dobijale kreativne zadatke što im je prižilo mogućnost da razmene svoje stavove i znanja, kako bi se umrežile i zajedno došle do kreativnih rešenja.
Više informacija o samom projektu i aktivnostima možete pratiti na
Veb sajt projekta

Facebook stranici projekta