Pomoć za Kraljevo

Uputili smo poziv putem lokalnih medija i interneta i 18 građana, članova i volontera Udruženja Svetlost je putovalo na tri dana u Kraljevo gde su radili na rasčišćavanju posledica zemljotresa.