Program Znanjem do posla u Šapcu

Program „Znanjem do posla“ koji finasira vlada Švajcarske i Srbije i pomaže smanjenju nezaposlenosti kod mladih kroz razvoj programa vanškolske obuke za one poslove koji se traže na lokalnom tržištu rada.

Uloga brokera na teritoriji Mačvankog i Kolubarskog okruga dobilo je Udruženje Svetlost.
U sklopu projekta Job info centar Šabac je počeo sa radom. Uloga centra je da pomaže đacima, studentima i nezaposlenima u razvoju onih znanja i veština koje će im biti od značaja pri zapošljavanju; da pomogne u sticanju radnog iskustva nakon školovanja i studiranja i da pruži saznanja o tržištu rada, te da pripremi đake i studenate za uspešnu tranziciju od škole do posla.

JOB INFO CENTAR ŠABAC pruža sledeće usluge:

UČENICIMA/STUDENTIMA
 
• Informisanje o mogućnostima daljeg obrazovanja i usavršavanja
• Informisanje o zanimanjima i profesijama
• Informisanje o stipendijama, nagradnim konkursima i putovanjima
• Pomoć prilikom prijavljivanja na različite programe
• Saveti iz prve ruke: susret poslodavaca, đaka i studenata, razgovor i predstavljanje kompanije, kako bi pomogli đacima, studentima i nezaposlenima da bolje razumeju tražište rada i kulturu poslovanja različitih kompanija i da savladaju veštine neophodne za organizovanje i uspešno vođenje sopstvene karijere.
 
NEZAPOSLENIMA
 
• Informisanje o zanimanjima i profesijama, poslodavcima i aktuelnim slobodnim radnim mestima
• Savremene tehnike traženja posla
• Individualno savetovanje prilikom donošenja odluka relevantnih za razvoj karijere
• Radionice na temu pisanja cv, pripreme motivacionog i propratnog pisma
• Priprema za prvi susret sa poslodavcem, simulacija intervjua
• Radionice za aktivno traženje posla
 
POSLODAVCIMA
 
• Oglašavanje vašeg konkursa za posao
• Podrška i pomoć u koncipiranju, pripremi i realizaciji programa, obuka i treninga u vašoj kompaniji
• Pomoć pri prikupljanju prijava i selekcija kandidata
• Predselekcija kandidata i organizovanje intervjua sa kandidati
 
JOB INFO CENTAR ŠABAC
Karađorđeva 27, lokal 40 (zgrada Navip)
Šabac
jic@nvosvetlost.org
+38163680827