ReKreativna akcija

  • 20 dvočasovnih kreativnih radionica iz sfere video i likovne umetnosti i novinarstva;
  • pokrenut je Volonterski info servis
  • okupljeni su mladi šabački srednjoškolci
  • izveden performans kao završna akcija / tema: Približavanje i povezivanje – interakcija sa građanima u cilju povezivanja mišljenja, ideja, generacija, i td.

Sve akcije je pratila medijska kampanja umerenog intenziteta.

Učesnici novinarske radionice su u lokalnim novina Šabačka Revija objavili feljton sa pričama na temu svog grada.

ReKreativna akcija-2

Organizovani su info štandovi u glavnoj ulici na teme izabrane od strane samih učesnika i to : prava životinja, volonterski servis, zapošljavanje mladih i kulturna sredina. 

Tokom video radionice napravljena je serija promotivnih džinglova u kojima vidjeni šapčani, izabrani od strane učesnika, govore šta bi i kako bi menjali grad.