Resurs centri II

U saradnji sa Udruženjem Svetionik iz Loznice, koji je bio aplikant, realizovali smo sastanak za animiranje mladih da učestvuju u pripremi omladinskih projekata.

Realizovali smo javni događaj u Šapcu gde je prezenotovana umetnost mladih (ples, predstave, muzika, recitacije, grafiti), kao i promocija sporta, tj. zdravih stilova života, uradili smo film o javnom događaju.