Shoot by Youth – pobednici iz Srbije

Shoot by Youth je interativno takmičenje u društveno odgovornim filmovima za mlade od 15 do 25 godina. Cilj takmičenja je da se mladi okupe i da izazove kreativnost mladih kroz prepoznavanje gorućeg problema u njihovoj lokalnoj zajednici i osmisle kreativno rešenje koje će predstaviti kroz kratke filmove.
Takmičenje je objavljeno na nivou država Dunavskog regiona, među kojima je i Srbija imala svoja 4 predstavnika od koja su 3 izabrana kao pobednička.

Prva ekipa Arkade je predstavila svoj kratak film “Nem kao priroda” na kojem su predstavil svoju ideju o poboljšanju ekološke situacije u Šapcu i probude aktivistički duh kod mladih jer su primetili da se i pored postojećih kanti ljudi i dalje bacaju otpad pored njih. Rešenje koje su predložili je da postojeće kante ofarbaju i time privuku pažnju svih generacija građana Šapca, kako bi bacanje otpada u kante postala trajna navika.

Video možete pogledati ovde.

L.A.R.I.T.A. je predstavila svoj video Empty cultural battery u kojem su prestavile problem: nedostatak kulturnih sadrzaja u Šapcu za mlade, tj. i onako osiromašena kulturna scena Šapca zbog pandemije još je više oštećena. Rešenje koje su ponudile je kampanja u sklopu koje ce sprovoditi istrazivanje(anketa) koje za cilj ima da otkrije gde leže interesi mladih po pitanju kulturnih sadržaja i na osnovu ankete će se sprovesti javni događaj kulturno multimedijalnog sadrzaja koji ce za cilj imati da angažuje mlade grada Sapca i ukaže im na to da zajedničkim zalaganjem mogu animirati druge mlade da budu kreatori sadržaja a ne samo da ih konzumiraju.

Video možete pogledati ovde.

Ekipa Mladi za mlade se prdstavila sa svojim videom „Vrane“ i problem koji su prikazali je da su mladi nezainteresovani za kulturu i politiku u gradu Vranje. Kao rešenje su predložili 3 radionice, seminare i debate koje bi pomogle angažovanju mladima.

Video možete pogledati ovde.