ŠPANIJA NAS JE OSVOJILA

Početkom oktobra članovi Udruženja Svetlost su učestvovali na seminaru u šapnskom gradu Puente Henil, u Andaluziji. Tema seminara je bila razvijanje edukativnih programa za mlade koji nisu uključeni u obrazovanje, nezaposleni su i nisu polaznici kurseva (grupa NEETs – not in education, employment or training).
Zajedno sa predstavnicima iz Španije, Hrvatske, Bugarske, Rumunije, Slovenije i sa Kipra razvili smo edukativni program koji bi trebalo da pomogne ovim kategorijama mladih da se uključe u zajednicu i da postani njeni kritični i savesni kreatori.
Sa španskim partnerom smo razvili 4 projektne aplikacije gde očekujemo da ćemo na omladinske razmene u 2020. godini voditi preko 20 mladih iz Šapca i jednoj mladoj osobi omogućiti jednogodišnje volontiranje u Španiji.
Kratko smo boravili i u Sevilji, koja je kulturni centar Andaluzije i grad izvanredne arhitekture. Otkrili smo tapase, tradicionalne zalogaje koji izvanredno menjaju ručak
Utisci koje smo poneli iz Španije su da su ljudi sličnog mentaliteta, da su otvoreni i srdačni, da je zemlja ogromna, da se dobro jede i da je vreme lepo. Projekat je finansiran od strane Evropske unije preko Erasmus+ programa.