Šta je Omladinska razmena?

Često čujete od drugara, vršnjaka svojih, da su bili na nekoj razmeni, da su bili ljudi iz ove ili one države, da je  bilo zabavno, da su dosta novog naučili a bome i pokazali strancima. O čemu se zapravo radi? Šta su te razmene o kojima oni toliko pričaju?

Omladinske razmene, najčešće organizovane u okviru programa Evropske Unije, Erasmus+, omogućavaju mladima, od 13 do 30 godina, iz najmanje dve različte zemlje, da se susretnu i žive zajedno od 5 do 21 dan. Tokom trajanja razmene učesnici prolaze program, pripremljen od strane stručnih osoba (facilitatora i moderator) a sadrže mešavinu debata, simulacija, aktivnosti na otvorenom, krativne radinice, zabavne igrice za izgradnju tima (team building games)…Jednu grupu koja dolazi iz neke države čine učesnici (najmanje 4 učesnika, uzrasta od 13 – 30godina) i omladinski lider koji mora biti punoletan i ima zadatak da mladima pruži podršku tokom omladinske razmene (kao npr profesori na ekskurzijama).

Kroz razmenu mladi razvijaju svoje kompretencije; bave se temama koje su od opšteg društvenog značaja (društveni i omladinski aktivizam, preduzetništvo, ekologija, medijska i informaciona pismenost, kultura, umetnost…); otkrivaju nove kulture, navike i životne stilove; osnažuju  vrednosti kao što su solidarnost, demokratija, prijateljstvo…

Detaljnije informacije o Omladinskim razmenama mogu se naći na linku.