Šta je do sada organizovano u okviru Shoot By Youth mikroprojekata?!

L.A.R.I.T.A. PB

Grupa od 3 srednjoškolke su u svom gradu prepoznali problem nedostataka kulturnih sadržaja i negativni uticaj pandemije na kulturnu scenu Šapca. Kao rešenje, u svom videu su predstavile kampanju koja koja će sprovesti anketu sa ciljem da se otkrije gde su interesi mladih u pogledu kulturnih sadržaja. Na osnovu prikupljenih podataka biće održana javna manifestacija kulturnog i multimedijalnog sadržaja kako bi se mladi grada Šapca angažovali i pokazali pozitivni primeri iz timskog rada.
Devojke su organizovale događaj pod nazivom „Prazna kulturna bateriju“ (Empty Cultural Battery) koji je organizovan i održan 5. decembra 2021. Tokom događaja devojke su predstavile odabrane video radove sa konkursa SHOOT BY YOUTH koji su bili uvod u debatu o temama omladinskog aktivizma, umetnosti i kulture u gradu Šapcu. U toku događaja je organizovan i kviz, kako bi se mladi podsetili na različite kulturne aktivnosti organizovane u našem gradu, a pobednički tim je dobio promo materijal (bedževe i majice sa štampom projekta). Na kraju događaja su mladi glasali o svom interesovanju za kulturne programe.
Sledeća aktivnost koju su organizovale je PAF “Popodne Amaterskog Filma” održanog 26. februara. Glavni deo je činilo puštanje odabranih filmova studenata Fakulteta Dramskih Umetnosti, nakon čega je usledila debata o filmovima. Organizvale su I dodatni program sa zabavnim aktivnostima poput kviza znanja o kulturi i umetnosti kako bi ovaj festival učinilli privlačnijim za mlade.

Nem kao priroda

Grupa Arkade, čine 5 mladih iz Šapca, koji su u svom videu prepoznali probleme prekomernog otpada koji uzrokuje lošu ekološku situaciju u gradu i nedostatak aktivističkog duha kod mladih. Kao rešenje osmislili i predstavili u svom pobedničkom videu su zabavan i kreativan način farbanja postojećeg broja kanti za otpatke. Ovakav pristup se procenjuje da privlači pažnju i starijih i mlađih sugrađana kreativnim i angažovanim načinom odlaganja otpada koji bi mogao da promeni navike ljudi.
Tim je organizovao radionicu farbanja kanti za otpatke, sa namerom da privuče mlade da u njih bacaju otpad. Aktivnost je organizovana u jednoj osnovnoj školi u prigradskom naselju Šabac. Aktivnost je dala veoma dobre rezultate u ponašanju učenika, saopštavaju nam od osoblja škole koji su primetili promenu u ponašanju učenika nakon slikanja. Tim je organizovao 3 sastanka sa volonterima i zajedno stvaraju sadržaj za mini veb sajt projekta. Grupa mladih je pronašla korisne informacije i predložila kreatoru lokacije elemente za podizanje svesti o tome kako da budemo odgovorni u odlaganju otpada. Informacije se mogu naći na linku. Veb dizajner je napravio i interaktivnu mapu sa informacijama koje mogu da popunjavaju ili menjaju građani koji mogu da ažuriraju podatke na mapi, pronađite na ovom linku.

Vrane

Mladi za mlade je tim iz Vranja koji prepoznali da mladi nezaintersovani za kulturni i politički život u svom gradu. Kako bi uticali na ovaj problem, u svom pobedničkom videu su predložili da organizuju radionice, seminare i debata koje će angažovati mlade u gradu u što većem broju i time imali što veći uticaj na mlade.
Do sada u organizovali 3 tribine na temu: Nezainteresovanost mladih za politiku i kulturu; Od kulture do javne politike, od politike do…; Umetnost je linija vaših misli; 2 radionice poezije gde su učesnici koristili kreativni pisanje kao alata za stvaranje pesama. Učesnici su bili uključeni u diskusije koje su im pomogle da bolje razumeju kompleksnu prirodu umetničkog stvaralaštva i umetničkog čitanja poezije i jednu radionicu čitanja poezije pod nazivom “Stihija” Poslednjom radionicom je tim pokazao način na kojim mladi u lokalnoj zajednici komuniciraju poeziju i stimulisali ih na pisanje.