Supermodels on BoARd

Naši Goga i Voja su učestvovali na transnacionalnom sastanku 21 i 22. decembra u Belgiji kao deo Erasmus+ projekta, KA2.
Osim divnih rezultata na koje smo svi ponosni, možemo se pohvaliti kvalitetnim odnosom između 3 partnera iz Portugalije, Belgije i Srbije.
Iza nas su mnoge aktivnosti, produkcija društvene igre, produkcija stripa, istraživanje, razmena mladih radi međunarodnog testiranja intelektualnih sadržaja, konferencija, 3 transnacionalna sastanka i još mnogo online dešavanja. Hvala svima koji su učestvovali u aktivnostima, u promociji i koji su prepoznali društvenu igru i strip sa elementima augmentativne realnosti kao reprezentativan materijal u omladinskom radu.
Šta smo uradili možete pogledati na: https://supermodelsonboard.wixsite.com/europe