Superškole

Udruženje Svetlost je pružilo podršku Muzičkoj školi “Mihailo Vukdragović” iz Šapca i gimnaziji “Jordan Misja” iz Skadra prilikom realizacije projekta “Inkluzivnost na delu”.

Prvi deo aktivnosti je bila omladinska razmena u Šapcu, od 16.do 22. maja i na njoj je učestvovalo 22 učenika i četiri profesora iz partnerskih škola, uz podršku moderatora i volontera iz naše organizacije.

Od svih aktivnosti izdvajamo susret učesnika razmene sa grupom naših volontera koji su u tvrdjavi na Savi samostalno pripremili i vodili radionice timskog rada i neverbalne komunikacije.

Pored Udruženja Svetlost partneri projekta u Šapcu su bili Centar za stručno usavršavanje, Narodni muzej Šabac, Udruženje građana Savacium, Kancelarija za mlade Grada Šapcu i Biblioteka šabačka.

Projekat je deo regionalnog program za razmenu srednjih škola „Superškole“, koji su pokrenuli Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO) i nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ). Program ima cilj ima da podrži proces pomirenja i izgradnje mira, kao i proces interkulturalnog učenja i dijaloga između škola, učenika i učenica i njihovih zajednica sa teritorije Zapadnog Balkana. Svrha programa je pružanje osnova za stvaranje jakih i održivih veza između srednjih škola u regionu i izgradnju dugoročnih partnerstava.“Superškole” sufinansiraju Evropska unija i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Republike Nemačke (BMZ).

Kao drugi deo aktivnosti učenici Muzičke škole učestvovali su na omladinskoj razmeni u Skadru, u Albaniji, od 26. maja do 1. juna.